Regler

Alla deltagare går gemensamt i en medelhastighet av 5 km/h. Tävlingen leds av en funktionär och avslutas av en annan funktionär bakom deltagarna. Avståndet mellan funktionärerna anpassas efter antalet deltagare och rådande terräng, men ska vara ungefär 100-200m, allt beroende på hur många deltagare som är kvar.

Funktionärerna som håller farten får inte, utan tillåtelse, passeras åt något håll. Vid överträdelse, som bedöms ge en tävlingsmässig fördel, dras fem minuter, plus av funktionär uppskattad överträdelsetid, från tävlingsdeltagarens toatid (se nedan).

Nytt från och med 2023

Paraply är inte tillåtet, detta av säkerhetsskäl.

Lagtävling

Ett lag består av tre till fem deltagare. Laget är fortfarande kvar i tävlingen så länge minst tre deltagare återstår. Lagets sluttid räknas när den tredje deltagaren bryter och endast två deltagare återstår.

Laget ska bära enhetlig eller delvis enhetlig klädsel så att det är lätt identifierbart. 

Laget ska ha ett valfritt lagnamn samt ha utsett en lagkapten som är ansvarigt för laget gentemot tävlingsledningen. Som deltagare i ett lag deltar man även i den individuella tävlingen. Kostnad och regler är i övrigt detsamma som för individuellt deltagande. Om du vill anmäla ett lag så kontaktar du oss på anmalan@fotrally.se

Att avbryta tävlingen

Det är fritt för varje deltagare att när som helst avbryta tävlingen. Målgång sker i det fordon som drar bajamajan och det är upp till varje deltagare att se till att detta noteras med tidpunkt och deltagarnummer. Alla deltagare som bryter i en supportzon får samma sluttid, om det sker i kampen om en topp 20 placering(gul nummerlapp, placering 19, 20, 21) så är det minst använd toatid som ger bästa placering, i alla andra fall blir placeringen i den ordning de registrerar i databasen.
Tävlingsledningen kan besluta om en deltagares målgång om det bedöms vara nödvändigt för deltagarens och/eller tävlingens säkerhet, eller med annan hänvisning till tävlingens regler. Deras beslut kan inte överklagas och ska heller inte ifrågasättas.

Dopingkontroll

Alla deltagare som är med i tävlingen kan komma att dopingtestas. Allt receptfritt såsom alvedon/magnecyl är tillåtet.
Dopingkontroller genomförs av Drugtest Scandinavia AB och följer WADA´s dopinglista.

Anmälan

Du måste vara 18 år vid startskottet för att delta. Om du är det kan du anmäla dig här.

Tävlingsväg

Se kartorna under Rutt.

Support

Deltagarna får ta emot support var 6:e timme i supportzonen som är samma som startplatsen. Varje deltagare väljer före start en markerad ruta (ca 1x1 m) i supportzonen. Ledet stannar till i 2 minuter i supportzonen var 6:e timme Under övrig tid är det inte tillåtet att ta emot support av utomstående, funktionärer eller andra deltagare. Med support menas all form av fysisk hjälp samt att ta emot, eller lämna ifrån sig mat, vätska, medicin eller andra saker.

Det enda undantaget är om tävlingsledningen erbjuder alla deltagare samma möjlighet. Om utomstående vill bjuda deltagarna på något (dricka, godis, glass etc) så måste alla deltagare bli bjudna och tävlingsledningen måste även ha gett sitt godkännande innan.

Utomstående i ledet

Utomstående, t ex anhöriga får endast tillfälligt vistas i ledet för att heja på deltagare. Utomstående som vill följa tävlingen i övrigt skall hålla sig bakom ledet.

Mat och dryck

Varje deltagare ansvarar för sin egen mat. Deltagaren kan bära med sig sin mat eller använda supporten. All mat intas under tävlingens gång. Vatten står arrangören för och kommer att finnas att tillgå under hela tävlingen. Sportdryck kommer att finnas för de deltagare som är kvar i tävlingen efter tolv timmar. Prestationshöjande medel, enligt WADA:s lista, är förbjudna.

Toalettbesök

Det finns rullande bajamajor som följer tävlingen. Varje deltagare börjar med 24 minuter tillgodo per rullande 24 timmar för att besöka dessa. Detta innebär att 5 uttagna minuter kl 22.06 dag 1 återförs först kl 22.06 dag 2. Det går inte att "samla" mer än 24 minuter. Om du går mindre än 24 timmar så kan du alltså aldrig få tillbaka några minuter.

Tävlingsledningen kontrollerar tidsåtgången, men deltagaren ansvarar själv för att tiden inte överskrids. Bajamajorna kommer stundtals inte åka med ledet pga olika anledningar(t.ex vid tankning av bil, på småvägar som inte tillåter motorfordon). När en deltagare ska använda sin toatid måste de först uppvisa nummerlappen för den funktionär som tar tiden, därefter vänta på signal om att det finns en ledig bajamaja. Tidtagningen börjar när deltagaren är uppe på flaket.

Om deltagaren överskrider sin toalettid räknas det som om han/hon gått i mål och får inte fortsätta tävla.

Enligt tävlingsreglerna är det tillåtet att utföra behov i vägkanten.

Utrustning

Deltagarna kan bära med sig utrustningen och/eller använda sig av supporten.
Hjul av alla slag under fötterna eller på utrustningen är förbjudna.
Gåstavar är inte tillåtna. Paraply är inte tillåtet, detta av säkerhetsskäl.
Det är inte tillåtet att ta med djur.
Alla deltagare ska synligt bära en nummerlapp som delas ut vid starten.
Deltagarna ska själva ansvara för att bära någon form av reflex mellan skymning och gryning.

Klädsel

Alla typer av kläder och skor är tillåtna.
Medlemmar i ett lag ska bära enhetlig, eller delvis enhetlig dräkt, så att det tydligt går att se att medlemmarna tillhör samma lag.

Hur utses en vinnare?

Den deltagare som är sist kvar på fötterna vinner tävlingen. Om två deltagare avbryter tävlingen samtidigt får de samma tid. När det gäller kampen om topp 20 så kommer den person som spenderat minst tid på toaletten att räknas före i resultatlistan.
Vinnande lag är det som sist har tre personer kvar.
Det är inte tillåtet att ingå överenskommelser eller pakter med sina medtävlande för att på så sätt försöka få fram “dött lopp”. Om det skulle visa sig att så har skett så diskas dessa deltagare ur tävlingen.

Vad vinner man?

Förstapriset i den individuella tävlingen och i lagtävlingen består inte av pengar.

Sjukvård och försäkring

Förstahjälpen utbildad personal kommer att finnas tillgänglig under tävlingen. Deltagare och funktionärer är försäkrade med Folksams korttidsförsäkring K 96 under själva tävlingen.

Efter tävlingen

Målgång sker i den bil som drar bajamajan. Där görs en enkel bedömning av den tävlandes status. Överlämning av deltagare till brytbuss eller egen följebil sker på lämplig plats. I brytbussen får deltagaren sedan sitta kvar  tills hen hämtas av sin följebil eller tills man passerar en lämplig station (buss/tåg) av eget val.

Hemtransport

Deltagaren ansvarar själv för sin hemtransport från tävlingen. Dock erbjuder vi alla deltagare som brutit transport till Läggesta station. Viss väntetid kan förekomma.

Fotrally IK

All rights reserved ©

Website made by

CJ & HJ

Följ oss i sociala medier

  • Facebook